Skip til hoved indholdet
    Hjem SSP-Køge SSP Styre- og Følgegruppe

SSP Styre- og Følgegruppe

SSP-styregruppen

SSP-styregruppen sætter retningen for den kriminalitetsforebyggende indsats i Køge Kommune, som retter sig mod børn og unge fra 6 – 23 år.

Styregruppen er sammensat af medarbejdere på ledelsesniveau fra kommunen, politiet og 5 byrådspolitikere. Styregruppen mødes 3 gange årligt.

SSP-styregruppens dagsordner og referater er altid tilgængelige på Køge Kommunes hjemmeside.

Medlemmer af SSP-Styregruppen:

Børne- og ungedirektøren  er født formand.

Arbejdsmarkedschef

Fagligleder i Skoleforvaltningen

Områdeleder Familiecentret 

Leder af forebyggelsen i Midt- og Vestsjællands Politiet 

Liste F (Ali Yahya)

Liste A (Pernielle Sylvest)

Liste V (Rikke Kornval)

Liste C (Mads Andersen)

Liste A (Erik Swiatek)

SSP-Følgegruppen

SSP-følgegruppen har til opgave at drøfte, hvordan de overordnede strategier besluttet i SSP-Styregruppen kan blive udmøntet i de respektive afdelinger. 

SSP-Følgegruppen er delvis mødeforberedende for SSP-styregruppen og mødes derfor ligeledes 3 gange årligt. Her drøftes fx. centrale præventive strategier fagligt og ud fra forskellige positioner for at kvalificere indenholdet inden det bliver præsenteret for SSP-styregruppen.

Medlemmerne i SSP-Følgegruppen er medarbejdere/ledere fra relevante afdelinger og politiet med direkte ansvar for opgavernes udførelse overfor målgruppen.

SSP-sekretariatet har ansvaret for mødeafvikling.

Medlemmer af SSP-Følgegruppen:

Familiecentret 

Ungecentret 

UUV 

Teknik og anlæg “ETK” 

Kulturafdelingen 

Velfærdsforvaltningen 

Skoleafdelingen

Genveje