Skip til hoved indholdet
  Hjem Gadeplan

Gadeplan

Gadeplans 3 kerneopgaver:

Tryghedsskabende tilstedeværelse

Tilgængelig, synlig og troværdig tilstedeværelse i:

 • Det offentlige rum, hvor unge har deres færden. Når solen går ned, går gadeplan hjem, idet at gadeplan er en relations- og dialog baseret indsats med motivation for forandring som mål.
 • Ungdomsklubberne 
 • Særlige events fx Køge festuge, Køgefesterne, Fodboldboldstævner og lignende.

Føling med temperaturen på gaden

 • Observationer af tendenser i det offentlige rum og i ungdomskulturen
 • Dialog med unge, samarbejdspartnere og civilsamfundet
 • Understøttelse SSP-samarbejdet med deling af tendenser

Rejsefælle i den unges liv

 • 1 : 1 samtaler med unge som ønsker det
 • Brobyggere ind i det kommunale system / uddannelse / fritidslivet / misbrugscenter mv. 
 • Empowerment – den unge er pilot i eget liv. Motivation til forandring i fokus.
 • Relation kræver tid, tilgængelighed & tillid

… Gadeplan er en rejsefælle i de unges liv, som den unge selv vælger til efter behov …

Gadeplans værdigrundlag:

 • Brobyggere ind i kommunale tilbud, fritidslivet og uddannelses- og arbejdsmarkedet
 • At give de unge hovedrollen i og ejerskab for deres eget liv, derfor arbejder Gadeplan ud fra mantraet  “aldrig bagom ryggen på den unge”
 • At skabe troværdig og tillidsfuld voksenkontakt i øjenhøjde.
 • Ingen myndighedsopgaver, dvs. at kontakten imellem den unge og gadeplansmedarbejderen beror på frivillighed.
 • En god relation er fundamentet for at gadeplan sammen med den unge kan skabe gode resultater for den unge.

Områderne Bo er tovholder for er:

 • Holmebæk
 • Søndre 
 • Hastrup
 • Ellemarken
 • Karlemoseparken
 • Søparken
 • Køge Centrum

 

Områderne Sara er tovholder for er:

 • Alkestrup
 • Herfølge
 • Vemmedrup
 • Skovbo
 • Borup
 • Ejby
 • Højelse

Genveje