Skip til hoved indholdet
  Hjem SSP-teams

SSP-teams

Retsplejelovens § 115

Det indskærpes at følgende 3 kriterier er opfyldt for at dele personfølesomme oplysninger:

1. Oplysningernes deles som et led i SSP-samarbejdet

2. Oplysningerne er rimelige og saglige

3. Oplysningerne er nødvendige for SSP-arbejdet

 

Mål og kerneopgaver

Målet med lokale SSP-teams

“Lokale ressourcer til lokale problemstillinger”

Målet er at ca. 75% af forebyggelsesindsatsen er lokal forankret efter guidelinies fra SSP-sekr.

SSP-teamet tager undgangspunkt i selv at afdække og analysere lokale udfordringer. SSP-teams kan trække på sparring og støtte fra SSP-sekr. og andre i det kriminalitetsforebyggende netværk.

 

SSP-teams kerneopgave

“Ansvarlig for at gennemføre og koordinere lokal kriminalpræventiv forebyggelse og et lokalt kriminalpræventivt handeberedskab”

Det betyder dels at det lokale SSP-team vurderer behovet for lokale forebyggelsesindsatser og udarbejder et forebyggelseårshjul. Og at det lokale SSP-team også koordinere og udfører lokale indsatser efter behov.

 

Tovholderfunktion

Tovholderen skal sikre;

 • At der afholdes minimum 4 årlige møder i SSP-teamet og herunder har ansvaret for;
  • indkaldelse
  • dagsorden
  • referat
  • mødeledelse
 • At der sker opfølgning på mandagsnavne fra Mandagsgruppen
 • At der reageres ved akutte hændelser
 • At der er et opdateret SSP årshjul på skolen
 • At følge op hvert andet år på den lokale Rusmiddelpolitik
 • At for at deltage i fyraftensmøder og det årlige seminar/årsmøde
 • At opdatere det lokale SSP-teams medlemmer efter behov

Opgavemængden vil være varierende og afhænge af skolens størrelse og lokale ungdomskultur. Skolelederen skal give den fornødne tid til SSP-arbejdet lokalt.

Genveje