Skip til hoved indholdet
    Hjem SSP-Køge Organisering og struktur

Organisering og struktur

Organisering og struktur

SSP Køge er organiseret under Børne- og uddannelses forvaltningen (BUF). Her er SSP koblet op på Familieafdelingen. 

SSP Køge har en SSP-Følgegruppe bestående af relevante embedmænd fra forskellige afdelinger i Køge Kommune og en SSP-Styregruppe bestående af ledelsesniveau og 5 valgte lokalpolitikkere. SSP-Styregruppen sætter rammen og retningen for SSP Køge. 

SSP Køge består af en leder, to SSP-konsulenter og to gadeplansmedarbejdere på i alt 4,66 årsværk. SSP Køge har egen økonomisk ramme og skal indenfor rammen være værdiskabende i kriminalitetsforebyggelsen i Køge Kommune.  

SSP er en samarbejdsform på tværs af forskellige aktører og hovedopgaven er kriminalitetsforebyggelse for børn og unge.

En vigtig del af SSP-samarbejdet er de lokale SSP-teams, som er tilknyttet hver folkeskole og §115 Mandagsmødet.  

Genveje