Skip til hoved indholdet
    Hjem SSP-Køge Kerneopgaver og værdigrundlag

Kerneopgaver og værdigrundlag

SSP-samarbejdet

SSP-samarbejdet er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. Formålet er at forebygge kriminalitet og risikoadfærd blandt børn og unge gennem tidlig indsats, information, rådgivning og støtte. SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi.

Kerneopgaver

Kerneopgave er at facilitere det kriminalitetsforebyggende samarbejde imellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. 

Kernefokus er på forebyggelse af kriminalitet, tidlig reaktiv indsats og et fokus på trygheden i det offentlige. 

Vægtningen er ca. 80% på generel- og specifik forebyggelse og 20 % specifikke og individuelle indsatser.

SSP-konsulenterne har fokus på forebyggelsesindsatserne i folkeskolerne, det lokale arbejde via folkeskolernes SSP-teams, rådgivning af fagpersoner, forældre og unge, samt §115 Mandagsmøderne.  

Gadeplan har fokus på trygheden i det offentlige rum og besøger ungdomsklubberne og andre reanere hvor unge færdes.

Leder af SSP har fokus på at facilitere hele SSP-samarbejdet, §115 møderne, Infohus samarbejdet, økonomi og personaleledelse. 

SSP indgår i forskellige samarbejdsforaer, arbejdsgrupper, følgegrupper og styregrupper, som har relevans for kerneopgaven.

Værdigrundlag

SSP-samarbejdet er en del af Børne- og Uddannelsesforvaltningen og derfor tager vores værdigrundlag afsæt i den til enhver tid gældende Børne og Ungepolitik.

De grundlæggende værdier er:

  • Respekt,
  • Tolerance,
  • Mangfoldighed,
  • Demokrati 
  • Ambition.

Særligt for SSP-samarbejdet arbejder vi på et værdiafsæt af; 

  • Involvering
  • Relation

Involvering viser sig vi ved altid at møde den unge i øjenhøjde og involvere os i det menneske og den problemstilling som kan være den indledende grund for henvendelsen. Vi involverer os således, at vi agerer rejsefælle i den unges liv og derved giver den unge redskaber til at involvere sig i sit eget liv

Endvidere har vi særlig fokus på, hvordan relationerne kan være med til at skabe konstruktive forandringer for den enkelte unge eller den voksne, som er tæt på den unge. Det er den tillidsfulde relation, som skaber grundlaget for at udvikle ligeværdighed og anerkendelse hos den unge.

Vi har en stor opmærksomhed på, hvordan relationer i de unges arenaer er med til at styrke deres kompetencer til at deltage i flere fællesskaber.

Genveje