Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyt fra SSP Muldyr

Muldyr

Hvad er et muldyr?

Et muldyr er en person, der udnyttes til at sløre sporet af udbyttet fra økonomisk kriminalitet. Muldyr er et nødvendigt led i hvidvask. 

Muldyr er personer, der med eller uden deres vidende benyttes af en gerningsperson til at flytte stjålne varer eller penge , som er tilegnet på ulovlig vis.

Muldyr gør det muligt at flytte penge fra økonomisk kriminalitet uden at efterlade digitale spor , der peger tilbage på den kriminelle bagmand .

Muldyr får f.eks. overført et pengebeløb direkte fra forurettedes konto. Derefter videreføres pengene til en anden muldyrkonto eller de hæves/overdrages til bagmanden i kontanter.

Muldyr kan også deltage ved f.eks. at udlåne sin identitet eller kontokort til en kriminel transaktion

Muldyr bliver normalt ikke betragtet som forurettede/ofre , da de sjældent selv lider økonomisk tab i deres medvirken.

Undgå at blive et muldyr!

Lad ikke andre overføre penge til din konto, som du skal overføre videre.

Hæv ikke penge for andre.

Er det svært at sige nej, kan du sige, at du ikke har dit betalingskort på dig, eller at du ikke MobilePay.

Hvad siger loven?

Det er ulovligt at hjælpe andre med at begå kriminalitet. Derfor er der alt efter muldyrets forklaring
risiko for, at muldyret bliver sigtet for medvirken til hvidvask eller hæleri.

Straffen for at overføre penge, der direkte eller indirekte kommer fra en strafbar handling for at skjule
den ulovlige oprindelse, er bøde eller fængsel indtil et år og seks måneder. Derudover risikerer man at få en plet
på straffeattesten, hvilket kan have konsekvenser for ens jobmuligheder langt ud i fremtiden.

For at kunne blive dømt for hæleri eller medvirken til hvidvask er det tilstrækkeligt, at politiet kan bevise, at
muldyret har haft en formodning om, at udbyttet kunne være relateret til kriminalitet, og dermed har udvist en
inkrimenerende risikovillighed i forhold til transaktionen. Det betyder, at den unges egen forklaring og handlinger
bliver afgørende for sagen.

Genveje