Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyt fra SSP Dit liv på nettet

Dit liv på nettet

Hvad er "Dit liv på nettet"?

”Dit Liv På Nettet” er et visuelt undervisningsmateriale til folkeskoleelever og forældre om børn og unges digitale liv, som 
er udviklet af Center for Digital Pædagogik. Materialet er udviklet på baggrund af 16 års erfaring med anonym 
rådgivning til børn og unge samt oplæg for tusindvis af elever, forældre og undervisere over hele landet om børn og unges 
netliv. 

Materialet består af undervisningsmoduler til hhv. 2. & 3. årgang, 4. årgang, 6. årgang og 8. årgang, et gamingmodul til 
mellemtrins- og udskolingselever, et forældremodul samt et modul om hate speech til udskolingselever.

Formålet med ”Dit Liv På Nettet” er at øge elevers trivsel og dannelse ved at give viden, skabe refleksion og dialog hos 
eleverne over deres egen og andres digitale adfærd og liv. Undervisningsmaterialet vandt Den Kriminalpræventive Pris i 
2017.

På baggrund af bl.a. Ungeprofilundersøgelsen 2020-2022 har SSP Køge etableret et samarbejde med Center for digital 
pædagogik, som har udarbejdet forebyggelsesmaterialet ”Dit liv på nettet”. Materialet er af høj faglig kvalitet, bliver løbende udviklet/opdateret og så er det nemt at gå til.
Dette materiale har SSP købt adgang til, og vi håber, at så mange undervisere som muligt får lyst til at bruge materialet, som består af flere forskellige moduler, i deres undervisning. 

 

Du finder adgang til Dit liv på nettet på https://cfdp.dk/unges-digitale-liv/dit-liv-paa-nettet/ 

Genveje