Skip til hoved indholdet
  Hjem Infohus Køge Infohus Køge

Infohus Køge

Hvis jeg er bekymret, hvad skal jeg så gøre?

Akut og alvorlig bekymring om radikalisering eller ekstremisme

 • Kontakt Politiet på telefon 112

Mulig bekymring radikalisering eller ekstremisme

 

Hvad er Infohus kommune?

Infohuset er et kriminalpræventivt samarbejdsforum, hvor de centrale aktører er tovholdere fra politi og kommune, der arbejder med forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv.

Infohussamarbejdet bygger videre på det eksisterende kriminalpræventive samarbejde i regi af SSP.

I Køge består Infohus kommune af repræsentant:

 • Velfærdsforvaltningen
 • UngeIndsatsen
 • FamilieCenter Køge
 • SSP Sekretariatet

 

Formålet med Infohus kommune:

Formålet med infohussamarbejdet er at sikre, at borgere, der er i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv, bliver identificeret rettidigt med henblik på forebyggelse.

 

Kerneopgaven for Infohus kommune:

Infohusenes opgave er at analysere og vurdere bekymringer og samtidig være et forum, hvor myndighederne kan dele viden om lokale udfordringer og tendenser.

 

Begrebsafklaring

(Kilde: færre radikaliserede gennem effektiv og sammenhængende indsats) Københavns kommune har haft nedsat en ekspertgruppe, som har formuleret).

Ekstremisme

En modsætning til det etablerede samfund og dets orden, der er baseret på holdninger som:

Afvisning af grundlæggende demokratiske værdier og normer og af demokratiske beslutningsprocesser.
Forenklede verdensopfattelser og konspirationsteorier
Fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold udpeges som trusler, der må fjernes.
Intolerance og manglende respekt for andre menneskers synspunkter, frihed og rettigheder
Disse holdninger kan ledsages af støtte til eller anvendelse af ekstreme handlinger, som er ulovlige og eventuelt voldelige metoder for at opnå et politisk eller religiøst ideologisk mål.

Radikalisering

En proces hvorigennem en gruppe eller et individ i stigende grad får ekstreme holdninger og/eller støtter anvendelse af ulovlige eller voldelige handlinger for at fremme dem. Det er langt fra alle, som nogensinde selv begår sådanne handlinger, men risikoen medfører en problematisering af holdningerne.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Ekstremisme og radikalisering sker over en periode, og det er derfor især relevant at være opmærksom på, om en person eller gruppe markant ændrer adfærd eller holdninger.

Disse faktorer skal medarbejdere og borgere være særligt opmærksomme på:

 • Ændring i adfærd
 • Ændrer udseende, tøjstil, adfærd, holdninger og fritidsaktiviteter
 • Begynder at deltage i møder og demonstrationer med ekstremistiske eller voldelige budskaber
 • Bruger hjemmesider, læser bøger eller ser film med ekstremistiske og voldelige budskaber
 • Bruger totalitære symboler for eksempel i sin påklædning, i tatoveringer eller på plakater på sit værelse
 • Deltager i voldelige sammenstød
 • Har deltaget i genopdragelsesrejse
 • Ændring i holdninger
 • Udtrykker vilje til at anvende vold som et middel til at opnå mål
 • Taler om et mere ’ordnet’/’rent’/’retfærdigt’ samfund
 • Viser intolerance over for andres synspunkter
 • Afviser demokratiske principper og taler om holdningsmodstandere som ’fjender’
 • Konspirationsteorier, simple fjendebilleder og had mod bestemte grupper
 • Argumenterer for absolutte løsninger
 • Ændring i relationer
 • Viser sympati for – eller bliver en del af – en gruppe, der opfører sig ekstremt eller voldeligt
 • Trækker sig fra familie og venner og er (unormalt) meget sammen med det nye fællesskab
 • Giver afkald på hidtidige venner og fritidsaktiviteter
 • Isoleret eller splittet i forhold til familien

Rekruttering foregår ofte via:

Kendte sociale relationer som venner og slægtninge, som er bro til fx militante islamistiske miljøer, politiske højre- eller venstreorienterede miljøer

Internettet og de sociale medier via fx Twitter, YouTube, Facebook og senere adgang til lukkede fora.

Sammenkomster og møder i private regi, gademission, opsøgende virksomhed, studiekredse, foredrag, deltagelse i offentlige debatter og opsøgende aktiviteter, hvor især unge samles.

Genveje